Tietoa vesivahingosta

10.5.2018 noin klo 9 aamulla on tapahtunut putkiliitosrikko 2. kerroksessa ja suuri määrä vettä on valunut kerroksen lattialle sekä potilashissikuilua pitkin kerroksiin 1 ja 0.

Vaikutusalue 2. kerroksessa on noin 1000m2. Vesivahingon torjuntatyöt ovat käynnissä. Tämänhetkisen arvion mukaan vesivahinko on vakava ja tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaan. Tilojen korjaaminen entisenveroisiksi aloitetaan mahdollisimman pian.

Akuuttivastaanotto on vahingon vuoksi nyt suljettu ja potilaat ohjataan tänään Hyvinkäälle.

HUS-Laboratorio ja HUS-Kuvantaminen ovat tänään pyhäpäivän vuoksi suljettuna.

Akuuttiosasto 4. kerroksessa toimii normaalisti.


Vesivahingon syytä koskevat tiedustelut:

Consti Talotekniikka Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Pöykkö
+358 50 432 4822

NCC Suomi Oy
Yksikön johtaja
Frej Weurlander
+358 50 367 3251

0

Tiedote vesivuodosta JUSTissa

20.4.2018 klo 04.07 Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin 4. kerroksen terveyskeskusosastolla irtosi katossa oleva vesiputki liitoksesta ja vettä tuli runsaasti terveyskeskussairaalan osaston käytävään ja huuhteluhuoneisiin, vähän myös potilashuoneisiin lattiaa pitkin valuen. Yhteensä 10 huoneen potilaat (18 potilasta) siirrettiin aulaan putken korjauksen ja lattioiden kuivauksen ajaksi, lisähappea tarvitsevat potilaat siirrettiin toisiin huoneisiin happipaikalle.

Evakuoinnissa kahden huoneen potilaat ( 4 potilasta) kastuivat siirron aikana, koska heidät kuljetettiin vesisuihkun alta.  Potilaidenhoito ja terveydentila pelästymistä ja epämukavuutta lukuun ottamatta ei ole vaarantunut.

Kaikki potilaat ovat jo palanneet omiin huoneisiinsa ja saaneet aamupalan normaalisti. Tällä hetkellä terveyskeskusosasto toimii normaalisti. Kuivatus on käynnissä. Toistaiseksi tilanne ei rajoita osaston huoneiden käyttöä tai terveyskeskussairaalan toimintaa. ITTE-automaatit, potilas- ja asiakastietojärjestelmät ovat pääosin käytössä, mutta osassa on pieniä toimintakatkoksia. HUS-laboratorio, HUS-kuvantaminen ja hammaslääkäriosasto toimivat normaalisti. HUS-kuvantamisen vuosihuolto suoritetaan normaalisti klo 10-12.

 

Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Toimitusjohtaja
Jari Toivo
+358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki

Palvelualuejohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä
+358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy

Yksikön johtaja
Frej Weurlander
+358 50 367 3251

 

 

 

 

0

JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä kartoitettiin kyselyllä

JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä kartoitettiin kyselyllä

 

Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveystalo JUST avattiin vuoden alussa asiakkaille. Ensimmäisen käyttäjätyytyväisyyskyselyn perusteella saatiin arvokasta tietoa siitä mikä uudessa talossa toimii hyvin ja mikä tarvitsee vielä kehitystä. Tutkimuksen toteutti kyselytutkimuksiin erikoistunut suomalainen ZEF Oy.

Kyselyn kaikkiin kysymyksiin vastasi 264 kuntalaista, 50 henkilökuntaan kuuluvaa ja 20 JUSTin palveluntuottajaa. Kuntalaiset olivat keskimääräistä tyytyväisempiä suurimpaan osaan talon palveluista.

Kyselyssä tutkittiin liikennejärjestelyjä, eri palveluosastot akuutista vuodeosastoon, tilojen saavutettavuus ja toimivuus, ruoka- ja siivouspalvelut sekä JUSTin vaikutus yleiseen kaupunkikuvaan.

Talon palveluihin oltiin tyytyväisiä ja yleisesti tilat koettiin soveltuvan hyvin käyttöönsä. Lisäksi itse rakennus koettiin kaupunkikuvaa rikastuttavana. Yksittäisiä kehityskohteita nousi esiin ja niihin on osittain tehty jo parannuksia, kuten ajanvaraukseen ja opasteisiin.  Muita kehityskohteita olivat mm. ravintolaruuan hinta-laatusuhde ja polkupyöräparkin löydettävyys.  Henkilökunnan ja palvelutuottajien arvioinnit noudattivat pääosin kuntalaisten arviota pienin painotuseroin.

Toteutettu kysely on ensimmäinen kokonaisvaltainen käyttäjäkysely uuden sosiaali- ja terveystalon käyttöönoton jälkeen.  JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä tullaan seuraamaan myös tulevaisuudessa laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi järvenpääläiselle.

JUST – Hyvää tekemässä!

0

JUSTille LEED GOLD-ympäristöserfikaatti

Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveystalo JUSTille on myönnetty kansainvälinen LEED GOLD -tason ympäristöluokitus.

JUSTia arvioitiin prosessissa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja rakennuksen elinkaarivaatimukset huomioiden.

LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset esimerkiksi energiatehokkuudelle ja veden käytölle.  Luokituksessa huomioidaan myös mm. suunnittelun innovaatiot, joita JUSTin rakentamisprosessissa oli runsaasti.

JUSTin saama luokitus edustaa LEED-sertifikaatin toiseksi korkeinta tasoa.

JUST – Hyvää tekemässä!

0

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylistää JUSTin toteutusta

Valtiontalouden tarkastusviraston nostaa JUSTin malliesimerkkinä esiin julkaisussaan julkisten hankintojen innovatiivisista toimintamalleista. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus on monessa suhteessa menestystarina vähintään kansallisella tasolla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto oli valinnut kohteeksi joukon innovatiivisia hankkeita eri puolilla Suomea. Tarkasteltavaksi oli tarkoituksellisesti valittu luonteeltaan erilaisia hankintoja, jotka ilmentävät eri näkö- kulmista innovatiivista ajattelutapaa.  JUST edusti esimerkillään hyvin sovellettua kilpailullista neuvottelumenettelyä, innovatiivista sopimus- ja hankintamallia (allianssimalli) sekä joustavien tilaratkaisujen kehittämistä.  Hanke poiki  lisäksi referenssejä ja kokemusta siihen osallistuneille yrityksille.  Hankkeen tärkeä lopputulos on innovatiivinen ja skaalautuva sopimusmalli, jota voidaan soveltaa muissa julkisissa hankinnoissa.  Tässä niin kutsutussa allianssimallissa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä.

Valtiontalouden tarkastusviraston nosti julkaisussaan esiin myös käyttäjien osallistamisen. Järvenpään terveystalon hankinnassa osallistettiin käyttäjät hankinnan suunnitteluun. Hankkeessa käytettiin  virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallia (VIRMA-malli) ja vaatimusten mukaisen rakentamisen mallia (VARMA-malli), jotka perustuvat käyttäjälähtöiseen toteutustapaan.  Nyt rakennuksen valmistuttua,  käyttäjä ja urakoitsija ovat perustaneet erillisen ylläpitoallianssin, joka vastaa kohteen ylläpidosta 10 vuoden ajan.

Lue koko raportti ”Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit” tästä>

JUST – Hyvää tekemässä!

0

JUST-opaspanoraama julkaistu

Järvenpääläiset voivat nyt tutustua uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin tiloihin opaspanoraaman avulla.

Panoraamassa voit tutustua JUSTiin ulkoa sekä sisätilojen ensimmäiseen kerrokseen. Näin saat kuvan siitä mihin olet tulossa ja missä palvelut sijaitsevat. Panoraamaa voi ohjata laitteista riippuen hiirellä tai nuolinäppäimillä (kannettavat ja pöytätietokoneet) tai kosketuksen avulla (älypuhelimet ja kämmentietokoneet). Huomioi, että panoraama liikkuu herkästi, eikä esimerkiksi hiirtä tarvitse liikuttaa kovin paljon, jotta näkymä liikkuu.

Panoraaman sisältä löytyvät myös lyhyet opasvideot ITTE-automaateilla tehtävään ilmoittautumiseen, infon toimintaan ja omahoitopisteisiin liittyen. Videot ja kuvat aukeavat klikkaamalla ikoneita ja sulkeutuvat klikkaamalla kyseistä videoita tai kuvaa. Videot on myös tekstitetty, joten et tarvitse ääntä katsoaksesi niitä.

Panoraamaan pääset tästä>

JUST panoraama

JUST panoraama

0

Osallistu kyselyyn JUSTin toiminnasta

Koy Järvenpään terveystalo toteuttaa yhdessä ZEF Oyn kanssa JUSTin tilojen ja palveluiden toimivuutta koskevan kyselyn. Kysely on tarkoitettu kaikille järvenpääläisille ja tavoitteena on kerätä mahdollisimman runsaasti hyödyllistä tietoa palvelujen tasosta ja tilojen toimivuudesta käyttäjien näkökulmasta.

Kyselyyn pääset tästä>

Muista myös jakaa linkkiä muille järvenpääläisille.

JUST – Hyvää tekemässä!

0

JUSTin suunnittelu- ja toteutusmalli vientituotteena Slovakiaan?

Joukko slovakialaisia vieraita Kežmarokin kaupungista Slovakiasta vieraili Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa. Tapaamisen tarkoituksena oli esitellä palkittua Järvenpään uutta sosiaali- ja terveyskeskus JUSTia toteutusmallipohjaksi paikalliselle terveyskeskushankkeelle Slovakiaan.

Vieraille JUSTin toteutusmallia esittelivät toimitusjohtaja Jari Toivon lisäksi johtajalääkäri Jarmo Anttila sekä  Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin tutkija, professori Erkki Vauramo.  Hän on ollut vuosien varrella aikaisemmin yhteistyössä Slovakian suuntaan erilaisten SOTE-hankkeiden tiimoilta.


JUST on rakennettu Järvenpäässä nykyiselle keskeiselle sijaintipaikalleen Professori Erkki Vauramon ehdotuksesta.

Professori Vauramon mukaan terveydenhuollon prosessit ja niihin liittyvän kompleksisuuden hallinta on JUSTin toteutuksessa onnistunut erinomaisesti, joten toimintamallista voidaan kehittää myös vientituote. Lisäksi Vauramon mukaan JUSTissa käytetty systemaattinen suunnitteluprosessi synnytti tekemisen aikana hoitojärjestelmäinnovaatioita, joita ei perinteisen rakentamismallin mukaan toimittaessa saada aikaan.  Muita keskeisiä JUSTin valtteja ovat professori Vauramon mukaan rakentamisen laatutaso ja rakentamisbudjetissa pysyminen.

Slovakialaiset vieraat tutustuivat JUSTin tiloihin sekä keskustelivat asiantuntijoiden ja henkilökunnan kanssa suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. Erityistä kiinnostusta vieraissa herätti JUST-hankkeessa käytetty käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi, jonka avulla saatiin asiantuntijoiden hiljainen tieto hyödynnettyä, Jari Toivo kertoo.

 

Vierailijat (Kežmarokin kaupunki)

Jana Kollarova
Kvetoslava Kotrbova
Martina Orlovska
Jaroslav Strak
Jan Kralik

Vierailuryhmän isännät (SOTERA)

Pirjo Sanaksenaho
Erkki Vauramo

Isännät/esittelijät (JUST)

Jari Toivo
Jarmo Anttila
Mari Järvisalo
Heli Komulainen

 

 

0

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST vihitään käyttöön

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST vihitään käyttöön kutsuvierastilaisuudessa torstaina 9.3.2017 klo 18 alkaen. Tilaisuus Värinää ry:n toteuttamine esityksineen ja juhlapuheineen videoidaan ja lähetetään suorana verkkolähetyksenä.

Katso vihkiäistilaisuus videoituna.

Tilaisuuden ohjelma

Laulu, Kamariorkesteri ja Satu Kaarisola
Alkusanat, toimitusjohtaja Jari Toivo
Tervehdyssanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu
Kuorolaulua
Juhlapuhe, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Kamariorkesteri ja tanssijat
Yhteislaulua
Vihkiäissanat, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Edry

0
Page 1 of 12 12345...»