Nordic Investment Bank rahoittaa Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo ovat allekirjoittaneet 20 miljoonan euron lainasopimuksen Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamiseksi. Laina-aika on 27 vuotta.Pohjoismaiden Investointipankki on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa. Käytännössä lainasopimus tarkoittaa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon kannalta halvempia lainan kokonaiskustannuksia.

Uuden terveystalon odotetaan parantavan Järvenpään sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuutta jopa yhdeksällä prosentilla vuoteen 2030 mennessä, verrattuna tilanteeseen missä kaupunki jatkaisi uuteen rakennukseen siirrettävien palveluiden tarjoamista nykyisissä tiloissa.

“NIB:in lainan avulla on mahdollista parantaa paikallisen hyvinvointisektorin tuottavuutta. Mielestämme Järvenpään edustama malli on tehokas tapa vastata ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin terveys- ja sosiaalipalvelujen osa-alueella”, sanoo NIB:in toimitusjohtaja, Henrik Normann.

Lue lisää NIB:in sivuilta 

0

Nimikilpailun äänestys on päättynyt

Rakennukselle etsittiin ensin ehdotusten kautta Järvenpäähän kytkeytyvää, positiivista, terveyttä ja hyvinvointia sekä helppoa lähestyttävyyttä korostavaa nimeä. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista on valittiin 10 ehdotusta jatkoäänestystä varten. Äänestys päättyi 1.11.2014. Tulokset julkistetaan lähiaikoina.

Voittanutta nimeä ensin ehdottanut saa palkinnoksi Samsung-tabletin. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan 3D tutustumismatka tulevan talon suunnitelman sisään. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

0

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toteuttajat valittu

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen käynnistyy. Päätoteuttajaksi on valittu NCC Rakennus Oy.  Sopimukset päätoteuttajan ja muiden toimijoiden kanssa solmittiin 29.10.2014 kilpailutuksen valitusajan päätyttyä. Rakentaminen tapahtuu monen toimijan välisen yhteisen allianssisopimuksen ehdoilla. Sopimusosapuolina ovat rakennuksen käyttäjät, tilaaja, suunnittelijat ja päätoteuttaja. Rakentamisessa noudatetaan VARMA -rakentamismallia.

Rakentamisvaihe käynnistyy marraskuussa 2014

VARMA -mallin eli vaatimusten mukaisen rakentamisen mallin mukainen rakentamisvaihe kestää vuoden 2016 syksyyn. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 lopussa.

Valmistuessaan uusi sosiaali- ja terveyskeskus korvaa seitsemän eri puolella Järvenpäätä sijaitsevaa tilayksikköä tehostaen toimintaa ja parantaen palvelujen laatua.

Kohteen suunnitteluvaiheen lähtökohtana oli käyttäjälähtöisesti rakennettu vaatimusmalli, jossa on kuvattu toiminta, kävijämäärä, henkilökuntamäärä, kustannukset, tilantarve ja eritysvaatimukset. Alkavassa rakentamisvaiheessa rakentaminen toteutetaan alihankintoina päätoteuttajan nimiin. Hankinnat suoritetaan hankintasuunnitelman ja hankintamenettelyn mukaisesti. Allianssiurakka kokoaa hankkeen keskeiset toimijat yhteisvastuullisen sopimuksen piiriin tarkoituksenaan parantaa ja lisätä osapuolten keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta: nämä ovat allianssin toimivuuden avaintekijöitä. Rakentamisvaiheen päätavoitteina on toteuttaa hoitoprosessia tukeva ja sen muutoksiin sopeutuva sekä kaupunkikuvaa rikastuttava kustannustavoitteiden mukainen ratkaisu, maksimoiden samalla terveyshyödyt ja kiinteistön käyttöarvo.

TILAAJA: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
KÄYTTÄJÄT: Järvenpään kaupunki
PÄÄTOTEUTTAJA: NCC Rakennus Oy
RAKENNUTTAMINEN: Koy Järvenpään Terveystalo, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
ARKKITEHTISUUNNITTELU: Uki Arkkitehdit Oy
ARKKITEHTISUUNNITTELU: Tähti-Set Oy
RAKENNESUUNNITTELU: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVI-SUUNNITTELU: Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy
SÄHKÖSUUNNITTELU: Insinööritoimisto AX-LVI Oy
PROSESSI- JA LOGISTIIKKASIMULOINTI: Delfoi Oy
PALOSUUNNITTELU: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
GEOSUUNNITTELU: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
KEITTIÖSUUNNITTELU: Saircon Oy
AKUSTIIKKASUUNNITTELU: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
MAISEMASUUNNITTELU: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
LIIKENNESUUNNITTELU: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
KUSTANNUSLASKENTA: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
PROJEKTIVIESTINTÄ: Vihipöllö Viestintäpalvelut
TIETOJOHTAMINEN: Capisso Oy

Lisätietoja

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo

0

Nimikilpailu edennyt toiseen vaiheeseen – äänestä suosikkisi!

Etsimme talolle Järvenpäähän kytkeytyvää, positiivista, terveyttä ja hyvinvointia sekä helppoa lähestyttävyyttä korostavaa nimeä. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista on valittu 10 ehdotusta jatkoäänestystä varten.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan 3D tutustumismatka tulevan talon suunnitelman sisään. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Äänestykseen pääset tästä>

Kilpailun säännöt

Osallistuminen

Kilpailuun osallistuaksesi sinun tulee täyttää kilpailun osallistumislomake.
Lomakkeen täyttäneistä ja lähettäneistä valitaan nimikilpailun finalistit, joista äänestetään yksi yleisön suosikki. Ensimmäisenä kutakin nimiehdotusta ehdottanut henkilö omaa mahdollisuuden finaaliin.
Äänestyksen voittajanimen ehdottanut henkilö saa palkinnoksi Samsung Galaxy Tab 3:n. Kaikki määräajassa nimikilpailuun osallistuneet ehdotukset otetaan huomioon valittaessa nimeä Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Lopullisen päätöksen nimestä tekee yhtiön hallitus. Hallituksella on oikeus olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden joukosta. Jos kilpailuun osallistunut nimiehdotus voittaa ja valitaan Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen nimeksi, kaikki käyttöoikeudet nimen käyttöön on kiinteistö Oy Järvenpään terveystalolla, käsittäen mm. nimen julkaisun, käytön markkinoinnissa ja muissa kirjallisissa tuotteissa, käytön keskuksen nimenä eri yhteyksissä ja tarkoituksissa, oikeuden sen rekisteröintiin tai muuhun suojaamiseen ja nimen luovuttamiseen edelleen. Lähetettyään nimiehdotuksen kilpailuun on lähettäjä luovuttanut kaikki em. ja muut käyttöoikeudet nimeen kiinteistö Oy Järvenpään terveystalolle.

Palkinto

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon lunastaminen

Yhtiö ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja ilmoittaa yksityiskohdat palkinnon lunastamisesta.
Mikäli voittaja on alaikäinen, hän tarvitsee palkinnon vastaanottamiseen huoltajan suostumuksen. Mahdollisen arpajaisveron maksaa kilpailun järjestäjä.

Kilpailun säännöistä ja niiden noudattamisesta

Kilpailuun osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Kilpailuaika

Nimiehdotuksia voi lähettää 18.6.2014 – 12.9.2014 välisenä aikana. Tämän jälkeen valitaan kilpailun finalistit, joiden joukosta äänestetään yleisön suosikki. Äänestyksen jälkeen yhtiön hallitus päättää lopullisesta nimestä. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen nimi julkaistaan marraskuussa 2014. Yleisöäänestykseen osallistujien kesken arvotaan tutustuminen tulevaan taloon 3D-mallin sisään.

0

Kohteen suunnittelun onnistuminen arvioitu

Suunnitteluvaiheen arviointi perustuu neljään arviointipisteeseen, joissa kussakin arvioidaan sopimuksessa määritettyjä avaintulosalueita. Arvioinnin kohteena oli VIRMA-vaihe (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli).

Suunnittelutyössä onnistuttu erinomaisesti

Arvioinnissa keskityttiin suunnitelmien joustavuuden ja tehokkuuden, aikataulujen, vuorovaikutuksen ja käyttäjäyhteistyön sekä investointien ja ylläpitotavoitteiden pisteyttämiseen. Allianssin johtoryhmä arvioi suunnitteluallianssin onnistumista erittäin korkeilla pisteillä (92,5/100), joiden taustalla on kansallisesti ainutlaatuinen onnistuminen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa.

Perustelut arviolle ovat:

Käyttäjä ja tilaaja ovat erittäin tyytyväisiä vuorovaikutukseen. Suunnitelmat ja tietomallit ovat syntyneet ajallaan ja ovat sisällöltään erinomaisia. Suunnitteluratkaisut ylittävät vaatimusmallin tila-, toiminta- ja ohjelmavaatimukset ollen innovatiivisia, joustavia ja tehokkaita. Saadut rakennustarjoukset ovat investointi- ja ylläpitotavoitteiden mukaiset.

Suunnittelussa on löydetty hoitoprosessia tukeva, muutoksiin sopeutuva ja kaupunkikuvaa rikastuttava, kustannustavoitteiden mukainen ratkaisu. Suunnittelu on toteutettu täysimääräisesti avoimen rakentamisen mukaisesti.

Suunnittelu on toteutettu virtuaalisesti ja vuorovaikutteisesti. Tilaaja ja käyttäjät ovat osallistuneet aktiivisesti suunnitteluvaiheisiin ja päätöksentekoon. Suunnitteluratkaisut on visualisoitu tilaajan ja käyttäjän edustajille virtuaalisessa tilassa palautteen saamiseksi ja todellisen tahtotilan/tarpeen selvittämiseksi. Saatuun palautteeseen on reagoitu.

Ehdotuksia on tuotettu riittävästi ja ne ovat tasoltaan laadukkaita. Suunnitteluratkaisujen vaatimusten mukaisuutta (laajuus, investointi-, käyttö- ja elinkaarikustannukset, energiatehokkuus, käytettävyys sairaalaprosessissa jne.) on analysoitu koko suunnittelun ajan käyttäen kuhunkin vaiheeseen soveltuvia analyysimenetelmiä. Jatkossa sisäympäristö olosuhteita ja energiatehokkuutta tulee analysoida tarkasti.

Suunnittelussa on tavoiteltu tavanomaista parempaa suunnitelmien yhteensopivuutta ja ristiriidattomuutta. Suunnitelmien ja tietomallien laadunvarmistus on toteutettu jokaisen suunnittelualan osalta. Tietojen hallinnassa ja tallentamisessa kiinteistön ylläpidon tarpeisiin on käytetty avoimen tiedonsiirron standardia. Visualisoinnissa on hyödynnetty suunnitteluprosessin aikana syntyviä tietomalleja. Mallinnus on toteutettu TALO 2000 -järjestelmän mukaisesti kaikki olennaiset rakennusosat mallintaen.

 

Lisätietoja

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo

0

TEKES innostunut sosiaali- ja terveystalon kehitystyöstä

TEKES valitsi huhtikuun Huippuostajaksi Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari toivon. Valintaan vaikutti mm. projektin tavoite kehittää rakennushankintoihin uusi kansallisesti hyödynnettävä malli.

Järvenpäässä kaupunkilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäminen halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi, joten kaupunki päätyi rakentamaan sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta kaikki tarvittava löytyy yhden oven takaa. Hankinnalle asetettiin tavoitteet, jotka koskevat rakennustekniikkaa, käyttöastetta ja kustannuksia. Näiden lisäksi olennainen rakennuttamista ohjaava tavoite oli se, että kaupunkilaisille halutaan tarjota parempaa terveyttä. Kun rakentamisen hankintaa valmisteleva tiimi tarkasteli tavoitteita, he ymmärsivät, että rakentamista ei voida tehdä perinteisellä tavalla. Siksi muodostettiin uudenlainen tekemisen malli.

Erityisen innovatiivisesti hankinnassa toteutettiin rakennuksen suunnitteluvaihe. Poikkeuksellisesti suunnittelussa rakennusammattilaisten lisäksi mukana ovat myös ne, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Rakennuksen suunnittelun kanssa käsikädessä mallinnetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttöprosesseja eli kaikkea sitä, mitä rakennuksessa tapahtuu. Tämä on olennaista, koska uusien tilojen myötä esimerkiksi potilasvolyymit kasvavat ja näihin kaikkiin tarpeisiin tilojen on vastattava.

Lue artikkelit kokonaisuudessaan TEKESin sivuilta:

Huhtikuun Huippuostaja: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tilaaja Jari Toivo
Järvenpää: Uudenlainen kansallinen malli julkisiin rakennushankintoihin

0

Osallistu talon nimikilpailuun

Etsimme talolle Järvenpäähän kytkeytyvää, positiivista, terveyttä ja hyvinvointia sekä helppoa lähestyttävyyttä korostavaa nimeä. Kilpailu on avoin kaikille. Voit antaa 1-3 ehdotusta perusteluineen.

Ensimmäisenä valittua nimiehdotusta ehdottanut henkilö palkitaan Samsung Galaxy Tab 3 – tablettitietokoneella.

Nimikilpailuun pääset tästä>

Kilpailun säännöt

Osallistuminen

Kilpailuun osallistuaksesi sinun tulee täyttää kilpailun osallistumislomake.
Lomakkeen täyttäneistä ja lähettäneistä valitaan nimikilpailun finalistit, joista äänestetään yksi yleisön suosikki. Ensimmäisenä kutakin nimiehdotusta ehdottanut henkilö omaa mahdollisuuden finaaliin.

Äänestyksen voittajanimen ehdottanut henkilö saa palkinnoksi Samsung Galaxy Tab 3:n. Kaikki määräajassa nimikilpailuun osallistuneet ehdotukset otetaan huomioon valittaessa nimeä Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Lopullisen päätöksen nimestä tekee yhtiön hallitus. Hallituksella on oikeus olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden joukosta. Jos kilpailuun osallistunut nimiehdotus voittaa ja valitaan Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen nimeksi, kaikki käyttöoikeudet nimen käyttöön on kiinteistö Oy Järvenpään terveystalolla, käsittäen mm. nimen julkaisun, käytön markkinoinnissa ja muissa kirjallisissa tuotteissa, käytön keskuksen nimenä eri yhteyksissä ja tarkoituksissa, oikeuden sen rekisteröintiin tai muuhun suojaamiseen ja nimen luovuttamiseen edelleen. Lähetettyään nimiehdotuksen kilpailuun on lähettäjä luovuttanut kaikki em. ja muut käyttöoikeudet nimeen kiinteistö Oy Järvenpään terveystalolle.

Palkinto

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon lunastaminen

Yhtiö ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja ilmoittaa yksityiskohdat palkinnon lunastamisesta.
Mikäli voittaja on alaikäinen, hän tarvitsee palkinnon vastaanottamiseen huoltajan suostumuksen. Mahdollisen arpajaisveron maksaa kilpailun järjestäjä.

Kilpailun säännöistä ja niiden noudattamisesta

Kilpailuun osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Kilpailuaika

Nimiehdotuksia voi lähettää 18.6.2014 – 12.9.2014 välisenä aikana. Tämän jälkeen valitaan kilpailun finalistit, joiden joukosta äänestetään yleisön suosikki. Äänestyksen jälkeen yhtiön hallitus päättää lopullisesta nimestä. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen  nimi julkaistaan lokakuussa 2014.

 

0

Uuden Sote-keskuksen suunnittelu ja rakentaminen

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo aloitti keväällä 2013 Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnitteluhankinnan. Hankintamenettelyksi valittiin rajoitettu hankintamenettely.

Kilpailutuksen perusteella yhtiön hallitus teki 11.9.2013 hankintapäätöksen, jolla se valitsi suunnittelijaksi suunnitteluryhmä VALO:n, jonka ovat muodostaneet A-insinöörit Rakennuttaminen, Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Valituksi tuli kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Lisäksi osana suunnitteluhanketta tehtiin erillishankintana sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tehostamisesta ja kiinteistön ylläpito- ja käyttökustannusten optimoinnista. Hoitoprosessien suunnittelun ja simuloinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltavassa rakennuksessa on mahdollista toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit tehokkaasti ja asiakasvaikuttavuutta lisäävästi. Tarjousvertailussa Delfoi Oy saavutti korkeimmat pisteet molemmissa tarjouspyynnön osioissa jonka perusteella yhtiö valitsi sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien simuloinnin ja prosessien suunnittelun osioihin 1 ja 2 toimittajaksi Delfoi Oy:n.

TEKES -hanke

TEKES -hankkeen tavoitteena on luoda virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli. Hankkeelle voidaan myöntää avustusta enintään 155.400 euroa. TEKES -hankkeessa käytetään Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystaloa pilottikohteena, jonka suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi kehitetään Järvenpäässä virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen kilpailutusmalli. Kilpailutusmalli palvelee kaupunkikonsernin kaikkia uudisrakennus- ja perusparannuskohteita.

TEKES -hankkeen tuotoksia on hyödynnetty uuden sosiaali- ja terveyskeskushankeen hankintamenettelyssä sekä käyttäjälähtöisen ja vuorovaikutteiden suunnittelun ohjauksessa.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsi 22.5.2013 toimitusjohtajaksi Jari Toivon, jonka toimitusjohtajasopimuksen mukainen toimi tehtävässään alkoi 22.5.2013.

Arvio tulevasta kehityksestä

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu (VIRMA-vaihe) on tarkoitus saada loppuun kevään 2014 aikana. Tavoitteena on, että rakennuslupahakemus voidaan jättää kesäkuussa. Rakentajan kilpailutus on käynnistynyt ja tavoite rakentajan valinnalle on syksyllä 2014. Rakennustyöt (VARMA-vaihe) on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2014 ja tavoite uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttöönotolle on vuoden 2016 loppu. Rakennuspaikan sijainti: kaupunginosa 6, kortteli 638, tontti 3, osoite Lääkärinkuja 1, Järvenpää.
Hankinta sisältää rakennus -ja talotekniikkaurakat, projektinjohtotehtävät, kalustehankinnan ja pysäköintiratkaisun sekä toimivuusvastuun takuuajan loppuun asti.

0

Kaupunginjohtajan terveiset

Järvenpäähän paras mahdollinen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittymä

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen on merkittävä askel koko Järvenpään kaupungin tulevaisuudelle. Uuteen keskukseen voidaan yhdistää aiemmin hajallaan olleet palvelut saman katon alle, kokonaisina palveluprosesseina, kuten jo suunnittelun alkulähtökohdissa ideoitiin. Myös kaupungin muita palveluita on kehitetty asiakaslähtöisen ja prosessimaisen toimintatavan perusajatuksesta lähtien. Olemme jo keskittäneet omien kattojensa alle muun muassa perheiden palveluita sekä vapaa-ajan ja harrastamisen palveluita. Uusi sosiaali- ja terveyskeskus on kuitenkin kirkkaasti suurin investointimme toimintatapamme uudistamiseen liittyen, niin taloudellisesti kuin asukasvaikutuksiltaankin mitaten.

Tilan käyttäjät, erityisesti työntekijät ja myös jotkut asiakasryhmät, on otettu aidosti tasavertaisina osapuolina mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Tämä tulee takaamaan sen, että meillä on tulevaisuudessa paras mahdollinen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittymä kaupungissa. Ei vain keskittymä, vaan myös paikka, jossa asiat muodostuvat tehtäväkokonaisuuksista sekä rajapinnat eri alueiden välillä ovat mahdollisimman joustavat ja asiakaslähtöiset.

Uskon, että hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennus takaa tehokkaan ja laadukkaan toiminnan, jossa asiakaslähtöisyys voidaan ottaa vaikuttavasti mukaan. Uskon vahvasti siihen, että uusi sosiaali- ja terveyskeskus antaa mahdollisuuden terveyshyötyjen uudenlaiseen aikaansaamiseen. Se myös mahdollistaa ihmisten terveydentilan parantamista ja terveyserojen kaventamista omaa vastuuta vahvistaen ja hyödyntäen.

Mielenkiintoista on havaita, miten meidän ratkaisumme tulee niveltymään tulevaan laajaan sote-alueeseen. Uskon, että me olemme tuottajina vahvoja toimimaan sote-alueella, koska edellytyksemme tulevat olemaan poikkeuksellisen hyvät. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, tulevatko Järvenpään nykyisten kuntarajojen ulkopuolella asuvat ihmiset myös käyttämään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita. Tämä liittyisi mahdollisiin kuntaliitoksiin.

Erkki_Kukkonen
Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja

0

Huomisen sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluja asiakkaan tarpeisiin

Uusi sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa sinänsä tuttuja terveyden edistämisen, avosairaanhoidon, akuuttivuodeosastojen, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä sosiaalitoimen palveluja. Tulevaisuudessa kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, ammattilaiset, työn tekemisen tapa ja hoito- ja palveluratkaisut poikkeavat merkittävästi nykyisestä.

Ihmisten vastuu itsestä ja omasta terveydestä, oman elämänsä aktiivisena toimijana, kasvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluratkaisujen tulee tarjota tietoa, välineitä ja väyliä asiakkaan aktiiviselle osallistumiselle ja terveyden edistämiselle. Uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa onkin tiloja, jossa kaupunkilainen voi sähköisten palvelujen avulla päästä itseään koskevien tietojen äärelle, tehdä omaa hoitoaan koskevia valintoja ja saada ammattilaisten ohjausta ja tukea omahoitoon.

Toisaalta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden monisyiset ja monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyneet ongelmat yleistyvät. Uusissa toimintamalleissamme ja palveluratkaisuissamme korostuvat moniammatilliset tiimit ja monialainen yhteistyö. Tulevan sosiaali- ja terveyskeskuksen tila- ja työnjakoratkaisuilla mahdollistetaan se, että asiakas on kaikkine kysymyksineen keskiössä ja ammattilaiset tuovat oman osaamisensa asiakkaan ulottuville. Esimerkiksi uudenlaisessa vastaanottotoiminnassa sama tila mahdollistaa kaikkien ammattilaisten toiminnan. Sen sijaan, että asiakas kulkisi ammattilaiselta toiselle, ammattilaiset kulkevat yhdessä tai erikseen asiakkaan luo.

Uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa tilat on myös suunniteltu muuntojoustaviksi, siten että niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, jos asiakastarpeet, kehitetyt palveluratkaisut tai ajan henki sitä edellyttää.

Sosiaali- ja terveyskeskus muodostaa sen ympärille kasvavan hyvinvointikampuksen sydämen. Koko kampuksen toimintaa leimaa kuntoutumisen, itsenäisen selviytymisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoite ja tukeminen. Tähän pyritään asiakkaan näkökulmasta selkeillä, moninaisen toiminnan mahdollistavilla ja toiminnallisesti tehokkailla tiloilla, joissa on huomioitu ympäristönkin tervehdyttävät vaikutukset.

Tiina Salminen, palvelualuejohtaja

0
Page 12 of 12 «...89101112