JUSTille myönnettiin käyttöönottolupa

Järvenpään kaupungin rakennustarkastaja Olli Kokko myönsi JUSTille käyttöönottoluvan perjantaina 30.9.2016. Käyttöönottolupa myönnettiin Bosoni-tilassa pidetyssä käyttöönottotarkastusta seuranneessa kokouksessa. Rakennustarkastaja Kokon mukaan: ”JUSTissa tarkastuksiin liittyvät asiat ja dokumentointi oli hoidettu koko projektin ajan ensiluokkaisesti ja rakennustarkastuksen näkökulmasta toiminta JUSTissa on ollut muutenkin esimerkillistä”.

JUST rakennustarkastus 30.9.2016

JUSTissa rakennusvalvonta teki säännöllisiä seurantakatselmuksia rakentamisen aikana. Viimeistelyvaiheessa alkusyksystä pidettiin lisäksi kolme ennakkokatselmusta ennen varsinaista käyttöönottokatselmusta.

JUST rakennustarkastus 30.9.2016

Käyttöönottolupa on merkittävä vaihe ennen JUSTin varsinaista käyttöönottoa. Tilaisuuden kakkukahveista pääsivät nauttimaan rakennustarkastaja Olli Kokon ohella Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo, projektipäällikkö Jari Pöppönen, NCC:n työpäällikkö Jaakko Hakala, vastaava työnjohtaja Esa Räsänen, talotekniikka-asiantuntija Seppo Kalajainen, työmaainsinööri Vili Vainio, Consti Talotekniikan sisäpuolisten KVV-töiden työnjohtaja Sami Åhman, IV-töiden työnjohtaja Tuomo Kevarinmäki sekä Louhintatekniikka Oy ulkopuolisten KVV-töiden työnjohtaja Jani Nyman.

0

JUSTille luovutettiin kansainvälinen tietomallinnuspalkinto Puolassa

Palkinnon vastaanotti Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo. Tilaisuus järjestettiin Sheraton Warsaw Hotellissa Varsovassa, Puolassa. Jari Toivon mukaan: ”Palkinto merkitsee sitä, että JUST- hankkeessa tekemämme pitkäjänteinen työ rakennushankkeiden kehittämiseksi on nyt huomioitu myös kansainvälisesti. Käymissäni keskusteluissa muiden asiantuntijoiden kanssa, erityisesti JUST-hankkeessa käytetty käyttäjälähtöinen toimintamalli on herättänyt runsaasti mielenkiintoa. Lisäksi tapa, jolla avoin rakentaminen on hankkeessa toteutettu, todettiin uraauurtavaksi, sillä JUSTin käyttäjätoiminnot muuttuvat ja kehittyvät nopeasti.”,

JUSTin saaman BIM-palkinnon vastaanotto

Kilpailun kova taso ilahdutti tuomaristoa tänä vuonna. Voittajaksi ei selviytynyt pelkästään tietomallintamalla, vaan kilpailun kriteereinä olivat muun muassa rakennemallin mallinnustarkkuus ja tietosisältö sekä osapuolien välinen mallipohjainen yhteistyö.

JUST näyttää tulevaisuuden mallia

Näitä kaikkia löytyi JUSTista, joka vakuutti tuomarit tietomallipohjaisella yhteistyöllä, mallien monipuolisella hyödyntämisellä, tiedolla johtamisella sekä tilaajan roolilla tietomallihankkeessa.  JUST osallistui kisaan kaikki Allianssiosapuolet yhdessä ilmoittautuneena.

Raadin perustelut valinnalle:

  •  monessa mielessä uraauurtavaa tietomallintamisen hyödyntämistä
  • VDC Virtual Design Construction -menetelmät käytössä
  • kokonaisvaltaisesti tietomallintaminen käytössä
  • tietoa käytetty suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen tasolla

Yleisöäänestyksen perusteluita valinnalle:

  • ”Käyttäjien osallistaminen omalla tasollaan”

  • ”Tulevaisuuteen tähtäävä integrointi ja yhteistoimintamalli”

  • ”Malli on tehty avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti”

Perinteisestä tietomallihankkeesta poiketen JUST-hankkeen tietomalli sisältää rakennuksen kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan tietomallit omina malleinaan. Näin varmistettiin muunto- ja käyttöjoustovaatimusten toteutuminen avoimen rakentamisen periaatteiden mukaan sekä rakentamisessa että suunnittelussa.

mallikuva

Pääsuunnittelusta sekä kiinteän perusosan suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja muuntuvan tilaosan suunnittelusta vastasi UKI Arkkitehdit Oy.

Muuntuvan tilaosan suunnittelussa käytettiin hyväksi VALO Company Oy:n kehittämää VALO-menetelmää; konseptisuunnittelusta lähtien sairaalan käyttäjät ovat osallistutettu vuorovaikutteiseen suunnitteluun koko rakennushankkeen ajaksi.

”VALO-menetelmän käyttö on mahdollistanut kustannussäästöjen lisäksi sairaalan toimintojen tarkastelun ja niiden kehittämisen yhdessä tehokkaammaksi suunnittelun aikana”
, toteaa hankkeen vastaava arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdit Oy:stä.”

Suunnittelussa oli mukana myös A-insinöörit Oy. ”A-Insinöörit on ollut hankkeessa mukana sekä rakennesuunnittelu- että projektiosaamisellaan. Tekla Global BIM Awards -palkinto on hieno tunnustus ja osoitus siitä, että A-Insinöörien BIM-osaaminen on kansainvälistä huippua. Kykymme yhdistää allianssi- ja tietomalliosaaminen mahdollistaa A-Insinööreille kerrassaan upeat tulevaisuudennäkymät”, sanoo A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.

NCC:n yksikönjohtaja Frej Weurlander toteaa palkinosta: ”Tavoitteet tietomallinnukselle oli asetettu korkealla ja on hienoa todeta ulkoisellakin arviolla tehty työ onnistuneeksi. NCC:n projektiorganisaatio ja erityisesti VDC-tiimi on tehnyt loistavaa työtä”

Palkinto oli Allianssiryhmän saama kolmas julkinen tunnustus hankkeen aikana.

Tekla Global BIM Awards 2016

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja
Jari Toivo
+358 40 749 5920

Järvenpään kaupunki (tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja
Tiina Salminen
+358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (rakentaja)

Yksikön johtaja
Frej Weurlander
+358 50 367 3251

VALO  -suunnitteluryhmä (suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy
Toni Väisänen
+358 400 784 198

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy
Mikko Heikkinen
+358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit
Timo Leppänen
+358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo.  Pääsuunnittelijana toimii Toni Väisänen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

0

JUST voitti kansainvälisen Tekla Global BIM Awards 2016 -kilpailun

Tänä vuonna 73 kansallisen Tekla BIM Awards -kilpailun voittajaa ympäri maailmaa osallistui Tekla Global BIM Awards 2016 -loppukilpailuun. Pääpalkinnot jaettiin seitsemässä sarjassa, joista Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST valittiin voittajaksi ”paras julkinen projekti”-sarjassa.

– Valitessamme voittajia kiinnitimme huomiota rakennettavuuteen, joka osallistujien tuli osoittaa mallinnustiedon monitasoisuuden, erilaisten materiaalien käytön, mallinnuksen monipuolisuuden, rakennuksen informaatiomallin innovatiivisuuden sekä yhteistoiminnan kautta, totesi tuomariston jäsen Ragnar Wessman  perusteluissaan. Tuomariston mukaan JUSTin lähtökohtana on ollut onnistunut allianssitoiminta eri osapuolten välillä. Muina tärkeinä kriteereinä olivat useisiin materiaaleihin perustuva projektitoteutus, tietomallinnuksen koko kirjon käyttäminen laajalti eri toiminnoissa aina hankinnoista laadunvarmistukseen asti. Tietomallinnuksen avulla on hankkeessa myös saatu ennakoitua sekä kokeiltua rakennuksen muuntelua erilaisiin käyttötarkoituksiin sen elinkaaren aikana.

Palkinto on jo kolmas JUSTin rakentamisesta vastaavan allianssin saama palkinto hankkeen aikana.

Tiedote voittajista englanniksi:

http://www.tekla.com/about/news/trimble-announces-tekla-global-bim-awards-2016-winners

2016-tgba-public-just-finland-model1

Lisätietoja:

Jari Toivo
KOy Järvenpään terveystalo
Toimitusjohtaja
+358 40 749 5920
jari.toivo(at)jarvenpaa.fi

JUST – Hyvää rakentamassa!

 

 

0

Uusia ilmakuvia JUSTin työmaalta

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu muutaman kuukauden sisällä. Syyskuun ilta-auringossa työt näyttävät edistyneen pitkälle taivaalta katsottuna.

JUST ilmasta 10.9.2016
Pihatyöt ovat vielä käynnissä ja sisällä työt jatkuvat, mutta muuten ulkoapäin JUST vaikuttaa jo valmiilta.

JUST pysäköintitalo ilmasta JUST 10.9.2016
Myös pysäköintitalo JUST-P näyttää odottavan käyttäjiä.

JUST ilmasta 10.9.2016
Rakennuksen sisällä työt jatkuvat suunnitelmien mukaan ja niiden edistymistä voit seurata näillä sivuilla. Kokonaisuudessaan rakentaminen on edistynyt hankkeen tunnuslauseen hengessä – JUST Hyvää tekemässä!

0

Lahden Diakoniasäätiön edustajat vierailivat JUSTissa

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt uudet menetelmät toivat kiinnostuneita vieraita Lahdesta tutustumaan JUSTiin. Tilaisuus alkoi KOy Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivon esityksellä hankkeessa käytetyistä toimintatavoista. Bosoni-suunnittelutilassa järjestetyssä esittelyssä JUSTin tulevia käyttäjiä edustava Riina Turunen kertoi miten rakennus on toteutettu käyttäjien kanssa käytännön tasolla. Projektipäällikkö Jari Pöppönen täydensi esitystä omilla kommenteillaan. Jari Toivon esittelyssä käytiin läpi vierailijoita kiinnostavia asioita kuten sote-palvelujen prosessien vaikutus suunnitteluun, allianssimallin mukainen toiminta, käyttäjien osallistaminen, huolella tehdyn vaatimusmallin merkitys ja taloon tulevat ydinpalvelut.

Lahden Diakonisäätiö vieraili JUSTissa

Esityksen jälkeen vieraat tutustuivat vanhalla paloasemalla sijaitseviin mallihuoneisiin, jonka jälkeen ryhmä kiersi esittelykieroksen JUSTin tiloissa.

Lahden Diakonisäätiö vieraili JUSTissa

Vierailulla Lahden Diakoniasäätiötä edustivat säätiön johtaja Tiina Mäkelä, palvelujohtaja Mari Borg, talousjohtaja Karo Viljakainen sekä rakennusmestari Jari Muikku.

0

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST ja pysäköintilaitos JUST-P valmistuvat aikataulussaan alittaen kokonaisbudjetin selvästi

JUST ja JUST-P kiinteistöt ovat valmistumassa aikataulussaan käyttöönottoa varten. ”Nyt, jo ennen taloudellista loppuselvitystä on nähtävissä, että hankkeille varattu ja kaupungin osittain takaama kokonaisbudjetti 62 Milj. euroa (ALV 0 %) alittuu selvästi” kertoo hankkeesta vastaava Koy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo.

JUST suunnittelun ja toteutuksen yhtenä päätavoitteena on ollut muuttaa perinteisiä rakennuttamistapoja siten, että kiinteistön käyttäjät ja asiakkaat asetetaan päätöksenteossa keskiöön. Koko toimintatavan tarkoituksena on ollut etsiä yhteisesti asiantuntijoiden avustuksella parhaat hoitoprosesseja tukevat, muutoksiin sopeutuvat ja kustannustavoitteiden mukaiset ratkaisut. Tämän toimintatavan onnistuminen on vaatinut paljon panostusta aktiiviseen yhteistyön synnyttämiseen, yhteisen kielen löytymiseen ja yhteisten tavoitteiden määrittämiseen.

Toisena päätavoitteena on tuottaa terveyshyötyjä Järvenpään asukkaille terveys- ja aikuissosiaalityön palveluin, asiakaslähtöisesti ja uudenlaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen.  JUST on suunniteltu ja toteutettu tukemaan tätä kokonaisuutta ja avataan käyttöön ensivuoden alussa käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.

Kolmantena päätavoitteena on maksimoida JUST:n käyttöarvo eli kiinteistön, prosessien ja ICT-ratkaisujen soveltuvuus käyttöönsä.  Tätä soveltuvuutta on arvioitu ja valittuja toteutusratkaisuja on kehitetty koko hankkeen ajan. Loppuasiakkaat pääsevät arvioimaan omalta osaltaan JUST soveltuvuutta käyttöönsä ensivuoden alusta alkaen.

JUST työmaa

Allianssi-toiminnan yhteistyö onnistumisen lähtökohtana

NCC Suomi Oy yksikönjohtaja Frej Weurlanderin mukaan ”JUST-allianssi on edennyt kaikin tavoin hyvässä yhteistyössä.  JUST-kiinteistö saanee käyttöönottoluvan syyskuun lopussa, käyttäjät saadaan suunnitellusti ja ajallaan opastettua kiinteistön käyttöön oikein ja järvenpääläiset saavat käyttöönsä Suomen parhaan sosiaali- ja terveyskeskuksen suunniteltuna ajankohtana.”

Consti Talotekniikka Oy toimitusjohtaja Pekka Pöykkö jatkaa samoilla linjoilla: ”Poikkeuksellista tässä hankkeessa on se, että käyttäjälähtöisyys huomioidaan hankkeen joka toteutusvaiheessa. Yhteistyön sujuvuus niin rakentajan kuin tilaajan, että käyttäjän kanssa on työmaalla jokapäiväistä. Tämä näkyy hyvänä tavoitteellisena päivittäisenä yhteistoimintana toteuttajien keskuudessa. Myös kaikissa teknisissä ratkaisuissa on huomioitu käyttö- ja muuntojoustavuus. Hankkeen valmistumisaikataulu on hankkeen tässä vaiheessa erittäin korkeassa prioriteetissa kaikilla työntekijöillä. Yhdessä rakentajan ja tilaajan olemme halunneet yhteisesti varmistua siitä, että sovittu aikataulu pitää.”

Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 130 henkilöä. Myllypolku on avattu yleiseen käyttöön. JUST-P ja sen kenttäalue on varattu vuoden loppuun saakka hankkeen työtekijöiden käyttöön ja avataan julkiseen käyttöön yhdessä JUST-kiinteistön kanssa ensivuoden alussa.

”Tässä hankkeessa on todellinen ratkaisuhakuinen tekemisen meininki, josta on ilo olla vastuussa”, toteaa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo.

JUST työmaa
Koy Järvenpään terveystalo Oy:n toimitusjohtaja Jari toivo, Consti Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pöykkö, NCC Building yksikönjohtaja Frej Weurlanderin sekä vastaava mestari Esa Räsänen kierroksella JUSTin tiloissa.

0
Page 3 of 12 12345...»