JUSTin käyttäjiä perehdytetään talotekniikkaan

Tiistaina 16.8. osa Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystalo JUSTin kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon henkilöstöstä sekä esimiehet  tutustuivat talon teknisiin ratkaisuihin. NCC:n talotekniikan asiantuntijat esittelivät tilojen ratkaisuja ja opastivat niiden käytössä. Kierrokset jatkuvat syksyn ajan ja kaikki yksiköt perehdytetään talon toimintoihin.

JUST 16.8.2016

Tilaisuus alkoi aamulla yleisesittelyllä, jonka jälkeen käyttäjät kiersivät talon eri kerroksissa. Rakennus sisältää runsaasti erilaisia taloteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joiden käytön opastaminen tulevalle henkilökunnalle on tärkeää. Mukana olleet ns. helppikäyttäjät opastavat tulevaisuudessa oman palvelualueensa muita työntekijöitä. Talotekniikkaan tutustumis- ja opastuskierros rakennuksessa kesti aamupäivän.

JUST 16.8.2016

JUST otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. Siihen valmistautuminen ja koulutus tilojen käyttöön jatkuu koko rakentamisen ajan, jotta järvenpääläisille saadaan tarjottua parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveyspalvelut heti alusta asti.

0

Heinäkuisia ilmakuvia JUSTin työmaalta

Uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST on edistynyt hyvin myös linnun näkökulmasta katsottuna. Julkisivu on lähes valmis, kuparipinnat patinoituvat ja ulkonevat potilashuoneiden kylpyhuonetilat ovat julkisivun osalta valmiit.

JUST ilmakuva

Rakennuksen kattotyöt on saatu valmiiksi ja ulkoiluterassin asennustyöt jatkuvat heinäkuun helteilläkin.

JUST ilmakuva

Ulkoterassilla sijaitsee myös JUSTin sisätiloihin luonnonvaloa tuova valokate.

JUST ilmakuva - parkkihalli

Parkkihalli on pitkälle valmis. Sen pysäköintitiloissa on paikkoja JUSTin tulevalle henkilökunnalle ja asiakkaille.

0

Monipuolista koulutusta JUSTin tuleville käyttäjille

Heinäkuun aikana Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa on järjestetty kuusi tutustumistilaisuutta yksiköiden niin sanotuille helppi-käyttäjille. He ovat yksikkökohtaisia rakennuksen tilojen ja toimintojen asiantuntijoita, joiden tehtävänä on perehdyttää oman yksikön henkilökunta rakennukseen ja toimintatapoihin. Koulutukseen kuuluu paitsi tutustuminen rakennukseen, myös perehdytys turvajärjestelmiin ja muuhun tekniikkaan.

JUST Helppikävely

Helppi-käyttäjien kierroksia on ohjannut Järvenpään kaupungin projektiasiantuntija Heli Komulainen. Rakentamisen aikana talon eri osat ja tilat ovat tulleet tutuksi kierroksiin osallistujille.  Rakennuksen valmistumista ja muuttoa uusiin tiloihin odotetaan innolla. Valmistuttuaan rakennuksessa tulee työskentelemään noin 350 ammattilaista, joten työtekijöiden perehdytys on tehtävä huolella.

JUST Helppikävely

Helppi-käyttäjien koulutus jatkuu syksyllä, jolloin NCC:n asiantuntijat antavat lisäkoulutusta talon tilojen ja toimintojen käyttöön. Helppi-käyttäjäkoulutuksen ohella vastuukäyttäjiä koulutetaan talon tietoteknisten ratkaisujen käyttöön. Myöskään tulevia asiakkaita ei ole unohdettu. Ennen käyttöönottoa koulutetaan myös vapaaehtoisia opastamaan asiakkaita mm. sähköisen ilmoittautumisen ja muiden talon toimintojen suhteen. Tähän vertaisopastoimintaan osallistuu vapaaehtoisia erilaisista järvenpääläisistä järjestöistä.

JUST Helppikävely

0

Kuvataidelinjan lukiolaiset suunnittelivat JUSTin ikkunateippauksia

Järvenpään lukion kuvataidelinjan opiskelijat kuvataideopettaja Tea Lindroosin johdolla ovat talvesta alkaen suunnitelleet JUSTin eri tilojen ikkunateippauksia. Projekti alkoi helmikuussa. Kyseessä on perusopintojen ulkopuolisena toteutettu erikoiskurssi, jonka tavoitteena on ollut suunnitella käyttäjien toiveiden mukaisia ikkunateippauksia samalla syventäen kuvankäsittelyohjelmien osaamista aidon asiakasprojektin kautta. Käyttäjien aihetoiveet ovat liittyneet Järvenpäähän, luontoon ja järvenpääläisyyteen. Apuna projektissa on ollut myös mukana hankkeen sisustusarkkitehti Taina Lehtinen.

Järvenpään lukiolaisia JUSTissa

Opintojakson aikana lukiolaiset ovat syventäneet jo lukion kursseilla opittuja taitoja sekä käyttäneet enemmän erilaisia digitaalisen kuvankäsittelyn ja tietokoneavusteisen piirtämisen keinoja. Tekemiseen ovat vaikuttanut asiakkaiden toiveiden ohella myös painotalon aineistovaatimukset. Kuvataidelinjalaiset vierailivat katsomassa painosta tulleita ja lasiin liimattuja malliteippauksia kesken kesäloman. Vierailua ohjannut Järvenpään kaupungille työskentelevä projektiasiantuntija Heli Komulainen välitti vierailun aikana kiitokset lukiolaisille: – Jälki on hyvää, vierailijat ja ulkopuoliset ovat pitäneet malleja ammattilaisen tekeminä ja heille on ollut suuri yllätys, kun tekijöiksi on paljastunut joukko järvenpääläisiä nuoria.

Järvenpään lukiolaisia JUSTissa

Järvenpään lukion kuvataideopintojen tavoitteena on antaa perusvalmiudet monialaisiin jatko-opintoihin ja opiskelijalle mahdollisuuden luovaan toimintaan ja oman persoonallisen ilmaisun sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kuva- ja mediataidelinjalle opiskelemaan pääsee pääsykokeiden kautta, joiden perusteella vuosittain linjalle valitaan 20 opiskelijaa. JUSTin ikkunateippausprojektiin osallistui seitsemän nuorta ensimmäiseltä ja toiselta vuosikurssilta. Mukana ovat olleet Sanni Jääskeläinen, Roope Niemonen, Simeoni Ahopelto, Henna Melender, Emi Svinhufvud, Tia Tast sekä Senni Kytölä.

0

Kaupunginjohtaja ennakkokatselmoi JUSTin tilat

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa järjestettiin tiistaina 28.6. ennakkokatselmointitilaisuus. Katselmointitilaisuuden aluksi Matti Simppala EnerSys Oy:stä perehdytti osallistujat Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen maalämpöjärjestelmän toimintaan. Tavoitteena on, että yli 70% lämmitykseen ja viilennykseen tarvittavasta energiasta tuotetaan 49 maalämpökaivon avulla. Yhteensä reikiä kaivoja varten on porattu yli 15 kilometriä ja järjestelmässä kulkee 70000 litraa ympäristöystävällistä etanolipohjaista maalämpönestettä.  Koko järjestelmä on suunniteltu räätälöitynä kohteen erityistarpeisiin.

JUST 28.6.2016

Lämmityskäytön ohella järjestelmää käytetään viilennykseen. Esimerkiksi loppukesän aikana ylijäämälämpö ajetaan takaisin lämpökaivoihin, jolloin maaperän lämpötila nousee hitaasti. Tätä lämpöä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi lämmitykseen.

JUST 28.6.2016

Maalämpöjärjestelmän esittelyn jälkeen katselmointiryhmä kiersi rakennuksen sisätiloissa, jonne päästiin parkkihallista kulkevaa tunnelia pitkin. Maalämpöjärjestelmää voidaan käyttää myös kattoterassin sulattamiseen talviaikana, järjestelmä löytyy rakenteilla olevasta kattoterassitilasta.

JUST 28.6.2016

Kierroksen aikana osallistujat pääsivät tutustumaan laajasti rakennuksen eri alueisiin ja kerroksiin. Kierros päättyi keittiötiloihin, joissa koneiden ja  itsepuhdistuvan katon asennus oli käynnissä.

JUST 28.6.2016

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen ohella katselmointitilaisuuteen osallistuivat NCC rakennus Oy:n yksikön johtaja Frej Weurlander, työmaan vastaava mestari Esa Räsänen, projektipäällikkö Jaakko Hakala ja talotekninen asiantuntija Seppo Kalajainen, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, Konsulttitoimisto EnerSys Oy asiantuntija Matti Simppala sekä Koy Järvenpään Terveystalon hallituksen jäsen Pentti Huovinen, projektipäällikkö Jari Pöppönen ja toimitusjohtaja Jari Toivo.

0

JUST on vuoden 2016 Tekla BIM Awards -voittaja

BIM eli rakennuksen tietomalli on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tekla BIM Awards on Trimble Solutions Oy:n järjestämä kilpailu, jossa tuomaristo valitsi vuoden parhaat BIM-projektit.

Suomen BIM-osaaminen on maailman huippuluokkaa. Tekla BIM Awards 2016 -kilpailu oli mainio tilaisuus esitellä omaa ja yrityksen osaamista muille suomalaisille toimijoille. Kilpailun parhaat projektit osallistuvat  Tekla Global BIM Awards 2016 -kilpailuun saaden kansainvälistä näkyvyyttä.

Kilpailun kova taso ilahdutti tuomaristoa tänä vuonna. Voittajaksi ei selviytynyt pelkästään tietomallintamalla, vaan kilpailun kriteereinä olivat muun muassa rakennemallin mallinnustarkkuus ja tietosisältö sekä osapuolien välinen mallipohjainen yhteistyö.

JUST näyttää tulevaisuuden mallia

Näitä kaikkia löytyi Järvenpään uudesta sosiaali- ja terveyskeskus JUSTista, joka vakuutti tuomarit uudenlaisella tietomallipohjaisella yhteistyöllä, mallien monipuolisella hyödyntämisellä, tiedolla johtamisella sekä tilaajan roolilla tietomallihankkeessa. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUST:n ilmoittajana kisassa olivat JUSTin allianssiosapuolet yhdessä.

Raadin perustelut valinnalle:

 • monessa mielessä uraauurtavaa tietomallintamisen hyödyntämistä
 • VDC Virtual Design Construction -menetelmät käytössä
 • kokonaisvaltaisesti tietomallintaminen käytössä
 • tietoa käytetty suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen tasolla

Yleisöäänestyksen perusteluita valinnalle:

 • ”Käyttäjien osallistaminen omalla tasollaan”
 • ”Tulevaisuuteen tähtäävä integrointi ja yhteistoimintamalli”
 • ”Malli on tehty avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti”

Katso video aiheesta>

JUST on vuoden 2016 Tekla BIM Awards -voittaja

VIRMA- toimintamalli osoitti tehokkuutensa

VIRMA-mallin keskeisenä tavoitteena on yhteistyön synnyttäminen hankkeen eri osapuolten välille.

Projektijohtaja Jari Toivo kertoo, että VIRMA – toimintamallilla tavoiteltiin tavanomaista huomattavasti parempaa suunnitelmien yhteensopivuutta ja ristiriidattomuutta. Tämän vuoksi kaikki suunnittelualat on mallinnettu ja eri suunnitteluratkaisujen vaihtoehtoja on visualisoitu havainnollisesti tilaajalla ja käyttäjille todellisen tahtotilan ja tarpeen toteutumisen varmistamiseksi.

Suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon heti suunnittelun alkuvaiheesta alkaen myös rakennus- ja elinkaarikustannukset tekemällä suunnitelmien kustannusanalyysejä ja energia- analyysejä jotka on pidetty ajantasaisina suunnitelmien tarkentuessa, Jari Toivo kertoo.

JUST -hankkeessa kiinteä perusosa ja muuntuva tilaosa on suunniteltu ja toteutettu erikseen. Tällä valinnalla tilaaja on tavoitellut tavanomaista suurempaa kiinteistön tilojen joustavuutta ja riippumattomuutta. JUST- hanke on lisäksi toteutettu täydentyvänä ja voimakkaasti limitettynä. Nämä valinnat ovat vaatineet hankkeessa olevilta tavanomaista huomattavasti parempaa suunnitelmapakettien ja hankintojen sisältöjen sekä ajankohtien koordinointia. Suunnitelmia ja hankintoja koskevat päätökset on tehty yhteisesti Allianssin kesken. Tämä toimintatapa on suomessa ainutkertaista ja on hankkeen sisäisen sekä ulkopuolisen arvion mukaan myös onnistunut toivotulla tavalla, Jari Toivo toteaa.

Kansallisesti ainutlaatuinen onnistuminen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa

Allianssin johtoryhmä arvioi suunnitteluallianssin onnistumista erittäin korkeilla pisteillä (92,5/100), joiden taustalla on kansallisesti ainutlaatuinen onnistuminen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa.

 • ”Käyttäjä ja tilaaja olivat erittäin tyytyväisiä vuorovaikutukseen”
 • ”Suunnitelmat ja tietomallit ovat syntyneet ajallaan ja ovat sisällöltään erinomaisia”
 • ”Suunnitteluratkaisut ylittävät vaatimusmallin tila-, toiminta- ja ohjelmavaatimukset ollen innovatiivisia, joustavia ja tehokkaita”
 • ”Saadut rakennustarjoukset ovat investointi- ja ylläpitotavoitteiden mukaiset”

JUST on vuoden 2016 Tekla BIM Awards -voittaja

0
Page 4 of 12 «...23456...»