Hankkeen kuvaus

Järvenpään kaupungin tavoitteena oli ottaa käyttöön uusi sosiaali- ja terveyskeskus vuoden 2017 alussa. Myllynkulman uusi sosiaali- ja terveyskeskus korvaa  Vanhankylänniemen terveysaseman ja terveyskeskussairaalan, Myllytien terveysaseman sekä joitakin sosiaalityön toimipisteitä. Kaupunki perusti terveystaloinvestoinnin toteuttamista ja omistamista varten  keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon. Investointi rahoitettiin kokonaan yhtiön ottamalla ja Järvenpään kaupungin takaamalla lainalla (omavelkainen takaus). Investoinnin toteuttamisesta, toteuttamistavasta sekä lainatakauksesta on kaupunginvaltuuston päätökset vuodelta 2013.

 

VIRMA-suunnitteluvaihe

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus toteutettiin kahdessa peräkkäisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. VIRMA-vaiheessa (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli), laadittiin ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu palveluntuottajan kokoaman suunnittelukonsortion ja tilaajan yhteistyönä. VIRMA-vaiheeseen valittiin kilpailuttaen kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jonka tiimillä on parhaat edellytykset toteuttaa Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu virtuaalisesti ja vuorovaikutteisesti. Uudella toimintamallilla pyritään lisäämään hankkeen avoimuutta ja tehokkuutta. VIRMA-vaiheesta on tehty laajempi esittelyvideo.

vaiheet_1

VIRMA-Vaihe käynnistyi elokuussa 2013 ja valmistui huhtikuussa 2014. Järvenpään VIRMA-hanke oli Tekes-pilotti, jossa kehitettiin uutta kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin. Käynnissä olevassa toisessa vaiheessa, ns. VARMA-vaiheessa (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli), rakennettiin kiinteistö suunnittelukonsortion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä toteutussuunnitelmien perusteella. VARMA-vaihe ja kiinteistö valmistuivat vuoden 2016 loppuun mennessä.

Palvelut tuottava henkilökunta mukana tilojen suunnittelussa

Tilojen suunnittelussa on käytetty virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen VIRMA-mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitteluvaiheessa järjestettiin lukuisia suunnittelutapahtumia yhdessä tulevien käyttäjien kanssa. Käyttäjät pääsivät 3D-simulaatiossa aidon tuntuisesti ”sisään” suunniteltuun rakennukseen ja oman ammattitaitonsa kautta he pystyivät arvioimaan ja kehittämään tehtyjä tilaratkaisuja. Mallilla pystytään säästämään rahaa, sillä suunnitteluvaiheessa tehdyt oikeat ratkaisut tehostavat toimintaa ja vähentävät huomattavasti mahdollisia muutostöitä valmiiseen rakennukseen. Tämä parantaa tilojen osalta järvenpääläisten sote-palvelujen laatua sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistuttua. Rakennustaikana oli vanhalle paloasemalla rakennettu mallihuoneet, jossa päästiin vielä konkreettisemmin testaamaan tilojen toimivuutta. Aikaisessa vaiheessa tehdyt mallihuoneet ovat täydentäneet virtuaalisessa suunnittelussa aiemmin saatua tietoa.

JUST-Big-Room-Järvenpää-1024x576

Hyvinvointikampus

Sosiaali- ja terveyskeskuksen ympärille suunnitellaan hyvinvointikampusalue, missä yhdistyvät esteetön asuminen ja hyvinvointipalvelut. Kortteliin tullaan rakentamaan mm. laadukkaita vuokra- ja omistusasuntoja ikäihmisille, hoivayksikkö, ympärivuorokautinen päiväkoti sekä perhekeskus. Tavoitteena on luoda yksityisten palveluntuottajien kanssa palvelukonsepti vastaamaan kuntalaisten hyvinvoinnin tarpeita.

 

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Pysäköintilaitos

Sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteyteen pysäköintipaikat toteuttettiin uuteen pysäköintilaitokseen ja ne olivat valmiina kun uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistui. Pysäköintilaitoshankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli ratkaista uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen pysäköintitarve. Toisessa rakennusvaiheessa varaudutaan kampusalueen muiden rakennushankkeiden pysäköintipaikkojen toteuttamiseen samalla korttelialueella.

Esteettömien tunneleiden ja siltojen rakentaminen

Pysäköintilaitos sijoittuu sosiaali- ja terveyskeskuksesta ja hyvinvointikampuksesta erilliselle LPA-alueelle noin 100 metrin päähän. Alueiden välissä on tie, joten pysäköintilaitoksen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen (sekä hyvinvointikampuksen) välille rakennettiin silta- ja tunneliyhteys.