JUST esittelyvideot on koottu tälle sivulle.

Esittelyvideo käyttöönotetusta JUSTista

Esittelyvideo hankkeessa tehdyistä innovaatioista – englanninkielinen tekstitys

Esittelyvideo hankkeessa tehdyistä innovaatioista

Esittelyvideo hankkeessa tehdyistä innovaatioista – englanninkielinen tekstitys

Esittelyvideo VARMA-rakentamisvaiheesta

Esittelyvideo VARMA-rakentamisvaiheesta – englanninkielinen tekstitys

Esittelyvideo VIRMA-suunnitteluvaiheesta

Esittelyvideo VIRMA-suunnitteluvaiheesta – englanninkielinen tekstitys

Muu videomateriaali

 

NCC:n tuottama video tietomallinnuksesta

Hanketta ja sen eri vaiheita on dokumentointu runsaasti. Hankeen aikana tuotettu videomateriaali on tarjolla julkinen.fi-palvelussa.

Sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus toteutetaan kahdessa peräkkäisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. VIRMA-vaiheessa (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli), laadittiin ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu palveluntuottajan kokoaman suunnittelukonsortion ja tilaajan yhteistyönä. VIRMA-vaiheeseen valittiin kilpailuttaen kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jonka tiimillä on parhaat edellytykset toteuttaa Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu virtuaalisesti ja vuorovaikutteisesti. Uudella toimintamallilla pyritään lisäämään hankkeen avoimuutta ja tehokkuutta. Käynnissä olevassa toisessa vaiheessa, ns. VARMA-vaiheessa (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli), rakennetaan kiinteistö suunnittelukonsortion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä toteutussuunnitelmien perusteella. VARMA-vaiheen ja kiinteistö valmistui aikataulussa ja käyttöönotto tapahtui suunnitelmien mukaan.