JUSTille LEED GOLD-ympäristöserfikaatti

Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveystalo JUSTille on myönnetty kansainvälinen LEED GOLD -tason ympäristöluokitus.

JUSTia arvioitiin prosessissa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja rakennuksen elinkaarivaatimukset huomioiden.

LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset esimerkiksi energiatehokkuudelle ja veden käytölle.  Luokituksessa huomioidaan myös mm. suunnittelun innovaatiot, joita JUSTin rakentamisprosessissa oli runsaasti.

JUSTin saama luokitus edustaa LEED-sertifikaatin toiseksi korkeinta tasoa.

JUST – Hyvää tekemässä!

JUST voitti kansainvälisen Tekla Global BIM Awards 2016 -kilpailun

Tänä vuonna 73 kansallisen Tekla BIM Awards -kilpailun voittajaa ympäri maailmaa osallistui Tekla Global BIM Awards 2016 -loppukilpailuun. Pääpalkinnot jaettiin seitsemässä sarjassa, joista Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST valittiin voittajaksi ”paras julkinen projekti”-sarjassa.

– Valitessamme voittajia kiinnitimme huomiota rakennettavuuteen, joka osallistujien tuli osoittaa mallinnustiedon monitasoisuuden, erilaisten materiaalien käytön, mallinnuksen monipuolisuuden, rakennuksen informaatiomallin innovatiivisuuden sekä yhteistoiminnan kautta, totesi tuomariston jäsen Ragnar Wessman  perusteluissaan. Tuomariston mukaan JUSTin lähtökohtana on ollut onnistunut allianssitoiminta eri osapuolten välillä. Muina tärkeinä kriteereinä olivat useisiin materiaaleihin perustuva projektitoteutus, tietomallinnuksen koko kirjon käyttäminen laajalti eri toiminnoissa aina hankinnoista laadunvarmistukseen asti. Tietomallinnuksen avulla on hankkeessa myös saatu ennakoitua sekä kokeiltua rakennuksen muuntelua erilaisiin käyttötarkoituksiin sen elinkaaren aikana.

Palkinto on jo kolmas JUSTin rakentamisesta vastaavan allianssin saama palkinto hankkeen aikana.

Tiedote voittajista englanniksi:

http://www.tekla.com/about/news/trimble-announces-tekla-global-bim-awards-2016-winners

2016-tgba-public-just-finland-model1

Lisätietoja:

Jari Toivo
KOy Järvenpään terveystalo
Toimitusjohtaja
+358 40 749 5920
jari.toivo(at)jarvenpaa.fi

JUST – Hyvää rakentamassa!