JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä kartoitettiin kyselyllä

JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä kartoitettiin kyselyllä

 

Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveystalo JUST avattiin vuoden alussa asiakkaille. Ensimmäisen käyttäjätyytyväisyyskyselyn perusteella saatiin arvokasta tietoa siitä mikä uudessa talossa toimii hyvin ja mikä tarvitsee vielä kehitystä. Tutkimuksen toteutti kyselytutkimuksiin erikoistunut suomalainen ZEF Oy.

Kyselyn kaikkiin kysymyksiin vastasi 264 kuntalaista, 50 henkilökuntaan kuuluvaa ja 20 JUSTin palveluntuottajaa. Kuntalaiset olivat keskimääräistä tyytyväisempiä suurimpaan osaan talon palveluista.

Kyselyssä tutkittiin liikennejärjestelyjä, eri palveluosastot akuutista vuodeosastoon, tilojen saavutettavuus ja toimivuus, ruoka- ja siivouspalvelut sekä JUSTin vaikutus yleiseen kaupunkikuvaan.

Talon palveluihin oltiin tyytyväisiä ja yleisesti tilat koettiin soveltuvan hyvin käyttöönsä. Lisäksi itse rakennus koettiin kaupunkikuvaa rikastuttavana. Yksittäisiä kehityskohteita nousi esiin ja niihin on osittain tehty jo parannuksia, kuten ajanvaraukseen ja opasteisiin.  Muita kehityskohteita olivat mm. ravintolaruuan hinta-laatusuhde ja polkupyöräparkin löydettävyys.  Henkilökunnan ja palvelutuottajien arvioinnit noudattivat pääosin kuntalaisten arviota pienin painotuseroin.

Toteutettu kysely on ensimmäinen kokonaisvaltainen käyttäjäkysely uuden sosiaali- ja terveystalon käyttöönoton jälkeen.  JUSTin käyttäjien tyytyväisyyttä tullaan seuraamaan myös tulevaisuudessa laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi järvenpääläiselle.

JUST – Hyvää tekemässä!

JUSTille LEED GOLD-ympäristöserfikaatti

Järvenpään uudelle sosiaali- ja terveystalo JUSTille on myönnetty kansainvälinen LEED GOLD -tason ympäristöluokitus.

JUSTia arvioitiin prosessissa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja rakennuksen elinkaarivaatimukset huomioiden.

LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset esimerkiksi energiatehokkuudelle ja veden käytölle.  Luokituksessa huomioidaan myös mm. suunnittelun innovaatiot, joita JUSTin rakentamisprosessissa oli runsaasti.

JUSTin saama luokitus edustaa LEED-sertifikaatin toiseksi korkeinta tasoa.

JUST – Hyvää tekemässä!

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylistää JUSTin toteutusta

Valtiontalouden tarkastusviraston nostaa JUSTin malliesimerkkinä esiin julkaisussaan julkisten hankintojen innovatiivisista toimintamalleista. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus on monessa suhteessa menestystarina vähintään kansallisella tasolla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto oli valinnut kohteeksi joukon innovatiivisia hankkeita eri puolilla Suomea. Tarkasteltavaksi oli tarkoituksellisesti valittu luonteeltaan erilaisia hankintoja, jotka ilmentävät eri näkö- kulmista innovatiivista ajattelutapaa.  JUST edusti esimerkillään hyvin sovellettua kilpailullista neuvottelumenettelyä, innovatiivista sopimus- ja hankintamallia (allianssimalli) sekä joustavien tilaratkaisujen kehittämistä.  Hanke poiki  lisäksi referenssejä ja kokemusta siihen osallistuneille yrityksille.  Hankkeen tärkeä lopputulos on innovatiivinen ja skaalautuva sopimusmalli, jota voidaan soveltaa muissa julkisissa hankinnoissa.  Tässä niin kutsutussa allianssimallissa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä.

Valtiontalouden tarkastusviraston nosti julkaisussaan esiin myös käyttäjien osallistamisen. Järvenpään terveystalon hankinnassa osallistettiin käyttäjät hankinnan suunnitteluun. Hankkeessa käytettiin  virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallia (VIRMA-malli) ja vaatimusten mukaisen rakentamisen mallia (VARMA-malli), jotka perustuvat käyttäjälähtöiseen toteutustapaan.  Nyt rakennuksen valmistuttua,  käyttäjä ja urakoitsija ovat perustaneet erillisen ylläpitoallianssin, joka vastaa kohteen ylläpidosta 10 vuoden ajan.

Lue koko raportti ”Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit” tästä>

JUST – Hyvää tekemässä!