Tietoa JUSTin vesivahingon korjaustöistä

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin rakentamisesta vastaava allianssi pahoittelee henkilökunnalle ja asiakkaille vesivahingon korjaustöistä aiheutunutta vaivaa. Erityisen lämmin kiitos henkilökunnalle ja asiakkaille kärsivällisyydestä ja tuesta, jonka avulla korjaustöitä voidaan tehdä poikkeuksellisesti tilojen ollessa pääosin käytössä.

Yleistilanne

Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, JUST:ssa havaittiin vesivahinko 20.4.2018 neljännen kerroksen terveyskeskusosastolla ja 10.5.2018 toisessa kerroksessa.

Neljännessä kerroksessa tarvittavat korjaustyöt rajoittuivat pääosin vahinkopaikan välittömässä läheisyydessä oleviin seinä ja kattorakenteisiin. Toisessa kerroksessa tapahtuneen vesivahingon seurauksena vettä pääsi myös ensimmäiseen kerrokseen ja kellariin. JUST:n ylläpidosta ja huollosta vastaa ylläpitoallianssi, johon kuuluvat Koy Järvenpään terveystalon lisäksi myös tilojen käyttäjä, Järvenpään kaupungin sote-palvelut sekä kohteen päätoteuttaja NCC Suomi Oy. Allianssi mahdollistaa normaalia joustavamman, yhteisen päätöksenteon ja toiminnan, jonka ansiosta tilojen loppukäyttäjille, JUST:n asiakkaille vahingosta aiheutuva haitta voidaan minimoida.

Vastaavien vahinkojen estämiseksi on koko kiinteistössä tehty mittavat puristusliitosten röntgenkuvaukset. Kuvauksissa on kuvattu runkolinjat, huonetilat sekä keittiö.  Kuvauksissa on havaittu virheellisesti suoritettuja liitoksia, jotka on korjattu. Kuvaukset valmistuivat 10.10.2018. Kokonaisuudessaan JUSTissa kuvattiin yli 7000 liitosta.

Kaikki rakenteiden kuivausmittaukset tekee ulkopuolinen ja allianssin osapuolista riippumaton toimija FCG Oy. Kaikki aluekohtaiset töiden aloituspäätökset tekee JUST:n henkilökunta. Kaikki päätökset pinnoituskelpoisuudesta tekee FCG Oy. Kaikki rakennustyöt tehdään NCC Suomi Oy:n ohjauksessa. Kun tilat on pinnoitettu ja valmiina luovutettavaksi käyttöön, tekee FCG Oy vielä tilakohtaiset tarkistukset ja loppudokumentoinnin , jotta voidaan varmistua siitä, että tilat ovat turvallisia ja terveellisiä ottaa käyttöön.

Vesivahingon syyt

JUSTin LVI-urakoinnista vastaavan Consti talotekniikan toimitusjohtaja Pekka Pöykkö toteaa vesivahingon syistä ja jatkotoimenpiteistä seuraavaa:

”Syksyllä 2016 käyttöönotetussa runkovesiputkistossa tapahtui kaksi putkivuotoa 20.4 ja 10.5.2018. Kyseinen putkisto on vastaanotettu, tarkastettu ja koepainettu vaatimusten mukaisesti ennen käyttöönottoa. Tästäkin huolimatta kahdessa puristusliitoksessa oli virheellinen työsuoritus. Molemmissa tapauksissa syynä oli työn suorittaneen henkilön huolimattomuus, putkea ei oltu työnnetty riittävän syvälle liittimeen. Liitokset oli puristettu, mutta puristusliitos ei ollut riittävän pitävä vajaasta pistosyvyydestä johtuen.

Runkolinjan lähes kaikki puristusliitokset on nyt röntgenkuvattu ja puutteelliset liitokset on korjattu välittömästi, kun niitä on havaittu. Näiden kuvausten tavoitteena on varmistaa oikea puristusliitos, jotta vastaavaa ei enää tapahdu. 99,4% liitoksista on ollut asennusohjeen mukaisia, 87 liitosta on tähän mennessä korjattu.”

Korjaustoimenpiteet ja ulkopuolisen tekemät tarkastustoimenpiteet
Korjaustoimenpiteet ovat käynnistyneet rakennuksessa purkutöillä. Kohteen pääurakoitsija NCC Suomi Oy:n yksikönjohtaja Frej Weurlander kuvaa käynnissä olevia toimenpiteitä seuraavasti:

”Korjaustöitä on pyritty ajoittamaan yhdessä käyttäjän kanssa haitan minimoimiseksi. Vaurioituneet rakenteet on lähes purettu, mutta kuivatustoimenpiteet vievät aikaa. Tämän jälkeen on edessä vielä uusien rakenteiden teko, joten rakennustöistä on valitettavasti haittaa on vielä useamman viikon ajan. Vahingon kustannukset ovat satojatuhansia euroja, jotka luonnollisesti maksaa aiheuttajan vakuutus.”

Korjaustoimenpiteiden suorittamista oikein ja kestävästi valvoo ulkopuolinen rakennusterveysasiantuntija  Teemu Roine FCG Oy:stä. Hän kuvaa tehtävää työtä seuraavasti:

”JUSTin kuntoon saattamiseksi FCG:n rakennusterveysasiantuntija tarkastaa jokaisen tilan. Tarkastuksessa varmennetaan, että työaikaiset purkulaajuudet ovat olleet riittäviä, vaurioituneita materiaaleja ei ole jätetty rakenteisiin ja kiviaineiset rakenteet ovat kuivia. Tämän suhteen ei oteta pienintäkään riskiä. Tämän lisäksi FCG tarkastaa tilat rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta ennen tilojen vastaanottoa ja luovuttamista käyttöön.”

Vaikutukset SOTE-palveluihin ja työskentelyyn

JUSTin toimintaa koordinoivan Järvenpään kaupungin Vt. palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälän mukaan

”Sosiaali- ja terveyspalveluita on pystytty tarjoamaan kuntalaisille lähes normaalisti. Ajanvarauspalvelut sosiaali- että terveyspalveluissa sekä Akuutin toiminta ovat jatkuneet katkotta huolimatta toimintojen jatkuvasta uudelleen järjestelystä JUST:n sisällä osan tiloista ollessa koko ajan pois käytöstä.”

”Tämä edellyttää koko talon henkilöstöltä hyvää yhteistyötä ja pitkämielisyyttä päivittäisten muutosten keskellä. Jatkuva muutos ja remontin keskellä asiointi on raskasta myös palvelujen käyttäjille eli kuntalaisille, ja tästä olemme hyvin pahoillamme.” Kariniemi-Örmälä jatkaa.

 

Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
Toimitusjohtaja
Jari Toivo
+358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki
Palvelualuejohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä
+358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy

Yksikön johtaja
Frej Weurlander
+358 50 367 3251

Consti Talotekniikka Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Pöykkö
+358 50 4324 822

FCG Oy
Rakennusterveysasiantuntija
Teemu Roine
+358 44 750 5337