Valtiontalouden tarkastusvirasto ylistää JUSTin toteutusta

Valtiontalouden tarkastusviraston nostaa JUSTin malliesimerkkinä esiin julkaisussaan julkisten hankintojen innovatiivisista toimintamalleista. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus on monessa suhteessa menestystarina vähintään kansallisella tasolla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto oli valinnut kohteeksi joukon innovatiivisia hankkeita eri puolilla Suomea. Tarkasteltavaksi oli tarkoituksellisesti valittu luonteeltaan erilaisia hankintoja, jotka ilmentävät eri näkö- kulmista innovatiivista ajattelutapaa.  JUST edusti esimerkillään hyvin sovellettua kilpailullista neuvottelumenettelyä, innovatiivista sopimus- ja hankintamallia (allianssimalli) sekä joustavien tilaratkaisujen kehittämistä.  Hanke poiki  lisäksi referenssejä ja kokemusta siihen osallistuneille yrityksille.  Hankkeen tärkeä lopputulos on innovatiivinen ja skaalautuva sopimusmalli, jota voidaan soveltaa muissa julkisissa hankinnoissa.  Tässä niin kutsutussa allianssimallissa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä.

Valtiontalouden tarkastusviraston nosti julkaisussaan esiin myös käyttäjien osallistamisen. Järvenpään terveystalon hankinnassa osallistettiin käyttäjät hankinnan suunnitteluun. Hankkeessa käytettiin  virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallia (VIRMA-malli) ja vaatimusten mukaisen rakentamisen mallia (VARMA-malli), jotka perustuvat käyttäjälähtöiseen toteutustapaan.  Nyt rakennuksen valmistuttua,  käyttäjä ja urakoitsija ovat perustaneet erillisen ylläpitoallianssin, joka vastaa kohteen ylläpidosta 10 vuoden ajan.

Lue koko raportti ”Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit” tästä>

JUST – Hyvää tekemässä!